เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำโรงใต้

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                       

ตำบล สำโรงใต้

ที่ชื่อชุมชนหมู่ที่   ชื่อประธานชุมชนที่อยู่ปัจจุบัน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1ศรีสกุลก้าวหน้า1นาย นิพพนธ์  เดชวรสุทธิ99/8 ม.1081-841-8953
2ผูกมิตรก้าวหน้า2นาย ไชยา  นิ่มนวล56/8 ม.208-1655-5613
3เอราวัณ3นาง รมดี   เนียมลมูล19 ม.3086-777-7886
4รวมสุข4นาย สุทธิพงษ์  สัตยวณิช33 ม.4085-245-3347
5คลองขุดพัฒนา5นาย ภักดี   วงกะวัน4/2 ม.5081-427-5701
6หมู่ 6 สำโรงใต้พัฒนานาย ปรีชา   ปานลักษณ์9/30 ม.6086-753-9252
7พิทักษ์ธรรม หมู่ 7 7นาย เสน่ห์   กุลเจริญ4 ม.7086-564-6275
8ศรีสวนส้มพัฒนา8นาง ศรีเครือ  แสนเทศ42 ม.802-383-0388 / 085-900-5732
9ร่มประดู่8นาย จิรวัชร   กุลเจริญ106/1 ม.8094-430-1465
10พิทักษ์ธรรม หมู่ 99นาย อภินันท์  แสนจินดา52/13 ม.9081-170-0122
11ร่วมสามัคคี 72 ปี มหาราช10นาย สิทธิชัย  ฤทธิเดช192/4 ม.10085-906-2566