เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สำโรง

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                     

ตำบล สำโรง

ที่ชื่อชุมชนหมู่ที่   ชื่อประธานชุมชนที่อยู่ปัจจุบัน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1ร่วมศรัทธาพัฒนา1,8น.ส. โสภา  เอื้อมานะชัยมงคล 51 ม.808-0912-8412
2บุญถนอมพัฒนา2,8นาง อุบลรัตน์  คชสำโรง139 ม.508-0305-5532
3บางวัวพัฒนา3นาย สมพงษ์  เติดสงค์180/1 ม.308-9534-5776
4มหาวงษ์พัฒนา4นาง พัชรีวรรณ  หลีน้อย21 ม.408-1838-5050
5ร่วมรังสรรค์6,7นาย วัฒนชัย   เปรุนาวิน8/5 ม.602-361-2482 / 089-018-4715
6เปรมฤทัย9นาง วาสนา   ชายเพ็ชร54/1 ม.9086-539-1683
7กุศลส่งสามัคคี10นาย ปัญจะ   จริงเสถียร102/2 ม.1008-1582-6230