เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ที่ตั้ง / หมายเลขโทรศัพท์ (Location / Tel.)

อีเมลพิมพ์PDF

  สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

      (Poochaosamingprai Municipality)
       

        222 หมู่ 8  ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  ตำบลสำโรงใต้  

         อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  10130       : ไทย

         ----------------------------------------------------------------       

        222 Moo.8, Poochaosamingprai Rd., Samrongtai,

         Phrapradaeng, Samutprakarn 10130    : ต่างประเทศ

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการต่างๆ

      1. สำนักปลัดเทศบาล

          หมายเลขโทรศัพท์ : 02-363-9800, 02-363-9801, 02-363-9802

   (ศูนย์กลางบริการติดต่อสอบถาม)(Call Center)
 

   หมายเลขโทรสาร FAX:  02-363-9809

          งานทะเบียนราษฎร์/งานบัตรประจำตัวประชาชน 02-183-2649
          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 02-363-9812, 02-363-9813

            Facebook Fanpage: สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

      2. กองวิชาการและแผนงาน

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9850

          Facebook Fanpage: เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ยินดีต้อนรับ 

                                          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

      3. สำนักการคลัง

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9803 
          งานพัฒนารายได้ 02-363-9814
          งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 02-363-9818

       Facebook Fanpage:   ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

      4. สำนักช่าง

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9804

      5. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9805 

      Facebook Fanpage: สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

          ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
           

           หมายเลขโทรศัพท์ 02-170-7990 (ห้องเวชระเบียน)

           หมายเลขโทรศัพท์ 02-170-7991 (ห้องฉุกเฉิน)

           หมายเลขโทรศัพท์ 02-170-7992 (ห้องทันตกรรม)

      6. กองการศึกษา

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9806 

      7. กองสวัสดิการสังคม

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9807, 02-363-9807
          E
-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

          Facebook:  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

          Facebook Fanpage:   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

alt หมายเลขโทรสาร(FAX)  02-363-9809 (Fax: +662-363-9809)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      
 น้ำท่วม ไฟไหม้ เหตุด่วน เหตุร้าย ต้องการความช่วยเหลือ

      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย(ตลอด 24 ชั่วโมง)

      เบอร์โทรศัพท์ : 02-363-9812-3 มือถือ: 087-506-7280  

     (Emergency Call: +662-363-9812-3, +6687-506-7280  24 hrs.)

------------------------------------------------------------------------------------------

alt ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน ให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

      เบอร์โทรศัพท์ : 02-363-9812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------