เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ที่ตั้ง / หมายเลขโทรศัพท์ (Location / Tel.)

อีเมลพิมพ์PDF

    alt

     alt

               Facebook Fanpage: สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

     alt

                 Facebook Fanpage: เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ยินดีต้อนรับ 

                                                 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

       alt

                Facebook Fanpage:   ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

       alt

       alt

   ****หมายเลขติดต่อสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ชั่วคราว)

  ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ 083-997-7848 

   หมายเลขโทรศัพท์ 063-950-2017 (งานสุขาภิบาล)(ขยะ) 

****ส่วนหมายเลขติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง


Facebook Fanpage: สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

        alt

                  Facebook Fanpage: กองการศึกษา เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

        alt

                Facebook:  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

                Facebook Fanpage:  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        alt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       alt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       alt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------