คุณกำลังอยู่ที่ :

ที่ตั้ง / หมายเลขโทรศัพท์ (Location / Tel.)

อีเมลพิมพ์PDF

  สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (Poochaosamingprai Municipality)
        222 หมู่ 8  ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  ตำบลสำโรงใต้  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  10130
       (222 Moo.8, Poochaosamingprai Rd., Samrongtai, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130)

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการต่างๆ

      1. สำนักปลัดเทศบาล

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9800, 02-363-9801, 02-363-9802 (ศูนย์กลางบริการติดต่อสอบถาม)
          หมายเลขโทรสาร 02-363-9809
          งานทะเบียนราษฎร์/งานบัตรประจำตัวประชาชน 02-183-2649
          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 02-363-9812, 02-363-9813

      2. กองวิชาการและแผนงาน

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9850

           Facebook: เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ยินดีต้อนรับ 

                          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

      3. สำนักการคลัง

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9803 
          งานพัฒนารายได้ 02-363-9814
          งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 02-363-9818

      4. กองช่าง

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9804

      5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9805 

          ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
          - หมายเลขโทรศัพท์ 02-170-7990 (ห้องเวชระเบียน)
          - หมายเลขโทรศัพท์ 02-170-7991 (ห้องฉุกเฉิน)
          - หมายเลขโทรศัพท์ 02-170-7992 (ห้องทันตกรรม)

      6. กองการศึกษา

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9806 

      7. กองสวัสดิการสังคม

          หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9807, 02-363-9807
          e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
          Facebook: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

alt หมายเลขโทรสาร  02-363-9809 (Fax: +662-363-9809)
      
 น้ำท่วม ไฟไหม้ เหตุด่วน เหตุร้าย ต้องการความช่วยเหลือ

       เบอร์โทรศัพท์ 02-363-9812-3 มือถือ 087-506-7280  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  ตลอด 24 ชั่วโมง 

       (Emergency Call: +662-363-9812-3, +6687-506-7280  24 hrs.)

alt ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน ให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

      เบอร์โทรศัพท์ : 02-363-9812