เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน ลว.24 ก.ค. 63

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

****รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย