เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับบริการด้านงานทะเบียนและบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 ก.ย. 64

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับบริการด้านงานทะเบียนและบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้