- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564)

พิมพ์
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้