เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งานศูนย์บริการสาธารณสุข

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้