เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) จำนวน 12 เดือน

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 -  กันยายน 2564)

จำนวน 12 เดือน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)