เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ตัวอย่าง หนังสือการขออนุญาตใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

อีเมลพิมพ์PDF
(2 โหวต)

         

          ตามที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน โดยขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้เป็นเวลาสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี ตามประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น

          เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงขอลงสำเนาตัวอย่าง “หนังสือการขออนุญาตใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓”  เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ และมีความประสงค์จะขอใช้บัญชีดังกล่าว สามารถใช้เป็นแนวทาง เพื่อจักได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป  (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ปรากฏด้านล่างนี้)