เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 14) คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ แกาแพร่ระบาดของCovid-19 และแนวปฏิบัติตามข้อกำหนด

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)