เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้อบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการติดตามและประเมินผลแผนและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้อบรมโครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้