เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประกาศ ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง   กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง

.......................................................................

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้จ้างเหมาบริษัท ไทยสยามนคร พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 

ดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 53/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ  ดังกล่าว ฯ แล้วเสร็จ งวดที่ 1 - 4 (สุดท้าย)

พร้อมส่งมอยงานในวันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้นัดตรวจรับงาน

ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน