เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง กำหนดการตรวจรับงานเหมาก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัชสุระ ลงวันที่ 8 พ.ย. 64

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง  กำหนดการตรวจรับงานเหมาก่อสร้าง

.......................................................................

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้จ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัชสุระ

ดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทาสีตีเส้นจราจร และลอกท่อระบายน้ำ

บริเวณถนนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 25 (ซอยผูกมิตร) หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณร้านซันซันซุปเปอร์มาร์ท สิ้นสุดโครงการบริเวณตัดถนนรางรถไฟสายเก่า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 71/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวฯ แล้วเสร็จงวดที่ 1 พร้อมส่งมอบงาน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้นัดตรวจรับงาน ณ บริเวณถนนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 25 (ซอยผูกมิตร) หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.๐๐ น.

***รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลิ้งค์ด้านล่าง