เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 4 (ปุณหังสนาวาส) จำนวน 62 รายการ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการค่าใช้จ่าย

ในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 4 (ปุณหังสนาวาส) จำนวน 62 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้