เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ยกเลิกประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสภาวัฒนธรรมเทศบาลเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ยกเลิกประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน

อาคารสภาวัฒนธรรมเทศบาลเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้