เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ยกเลิกประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย(ครั้งที่ 2)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ยกเลิกประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายใน

บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)


***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้