เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยมหาวงษ์ (โค้งตาหวาน) หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บริเวณซอยมหาวงษ์ (โค้งตาหวาน) หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้