เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ลว 4 สิงหาคม 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

****รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย