เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติพร้อมติดตั้่งบริเวณสถานนีสูบน้ำคลองตาเผือก ลงวันที่ 29 ก.ย. 64

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติพร้อมติดตั้่งบริเวณสถานนีสูบน้ำคลองตาเผือก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้