เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมท่ทอระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 20 ต.บางหญ้าแพรก ลงวันที่่ 27 ส.ค. 64

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

 ยกเลิกประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมท่ทอระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 20 ต.บางหญ้าแพรก

จุดเริ่มต้นดครงการบริเวณบ้านเลขที่ 24/1 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณรั้ว บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์เดโปเซอร์วิส จำกัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้