เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมทาสีตีเส้นจราจรและลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย 25 (ซอยผูกมิตร) หมู่ที่ 2 ต.สำโรงใต้ ลงวันที่ 6 ก.ย. 64

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมทาสีตีเส้นจราจรและลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย 25 (ซอยผูกมิตร) หมู่ที่ 2 ต.สำโรงใต้ จุดเริ่มต้นบริเวณร้านซันซันซุปเปอร์มาร์ท สิ้นสุดตัดรางรถไฟสายเก่า 


ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้