เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมปรับปรุงบ่อสูบน้ำหมู่บ้านไมตรีจิตร บริเวณบ้านเลขที่ 19/159 หมู่ที่ 17 ต.บางหญ้าแพรก

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมปรับปรุงบ่อสูบน้ำหมู่บ้านไมตรีจิตร

บริเวณบ้านเลขที่ 19/159  หมู่ที่ 17 ต.บางหญ้าแพรก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

****รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย