เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ยกเลิกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 6 (บางฝ้าย) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 64

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

 เรื่อง ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 6 (บางฝ้าย)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้