เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- สรุปผลแบบประเมิน โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง   สรุปผลแบบประเมิน

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล

และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562

ณ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ :

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ---> สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม --->โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล/บำบัดน้ำเสียรวม

***มีทั้งเอกสารสีและขาวดำ

.........................................................