เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- สำเนาประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรี ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2563 รวม 4 วัน

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สำเนาประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2563 รวม 4 วัน

 

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้