เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ส่งประกาศขายทอดตลาดเศษพัสดุ หมดความจำเป็น

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ส่งประกาศขายทอดตลาดเศษพัสดุ หมดความจำเป็น

.......................................................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ได้ดำเนินการประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์หมดความจำเป็น

จำนวน 58 รายการ เนื่องจากหมดสภาพหรือเสื่อมสภาพแล้ว (รายละเอียดตามรายละเอียดแนบท้าย)

และจะทำการเปิดซองประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์หมดความจำเป็น

ในวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น.

***รายละเอียดตามประกาศเอกสารที่แนบมานี้