เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง กำหนดการตรวจรับงานเหมาก่อสร้าง บริษัท พีพีเอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง  กำหนดการตรวจรับงานเหมาก่อสร้าง

.......................................................................

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้จ้างเหมา บริษัท พีพีเอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด

ดำเนินการโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ๗ (ฉัตรทิพย์เทพวิทยา) อำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวฯ แล้วเสร็จงวดที่ ๑-๒ (สุดท้าย) พร้อมส่งมอบงาน

ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้นัดตรวจรับงาน ณ บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลฯ๗ (ฉัตรทิพย์เทพวิทยา) อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๓

เวลา ๑๐.๐๐ น.

****รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายลิ้งค์ด้านล่าง


Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (กำหนดตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง.pdf)กำหนดตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง.pdf Trainee611 Kb