เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ผลงานประชาสัมพันธ์ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ผลงานประชาสัมพันธ์

ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. งานผู้ป่วยนอก (OPD)

2. งานบริการฝังเข็ม

 

3. งานป้องกันและควบคุมโรค


4. งานสัตวแพทย์

5. งานส่งเสริมสุขภาพ

6. งานทันตกรรม

7. งานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

8. งานพัฒนาความสะอาด

9. งานสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค

10. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

12. การจัดการขยะมูลฝอย


13. งานกายภาพและอาชีวบำบัด

14.งานเภสัชกรรม

15.งานส่งเสริมสุขภาพและงานกายภาพบำบัด
Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ