เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรปราการ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯและศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

สถานการณ์/จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  ในประเทศไทย

alt

สถานการณ์/จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  ในจังหวัดสมุทรปราการ

alt

สถานการณ์/จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)  ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)  ในศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย