เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์และป้องกัน COVID-19 โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์และป้องกัน COVID-19

โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


1. สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกัน COVID-19  

(15 รายการ)
SCAN QR : หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


2. สื่อประชาสัมพันธ์เพลงรณรงค์ COVID-19  (15 เพลง)
SCAN QR : หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


3. สื่อประชาสัมพันธ์นิทานต้าน COVID-19  (10 เรื่อง)
SCAN QR : หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


4. สื่อประชาสัมพันธ์ สถานีข่าวปลอม

(Fake News Channel Covid-19)  (4รายการ)
SCAN QR : หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


5. สื่อประชาสัมพันธ์รวมผลงานโครงการจัดประกวด

หนังสั้น New Normal ภายใต้แนวคิด "เสน่ห์ไทยในวิถีใหม่"  (3 เรื่อง)

SCAN QR : หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


6. สื่อประชาสัมพันธ์รวมสปอดรณรงค์ COVID-19

ภาษาไทยท้องถิ่น 4 ภาค  (16 รายการ)
SCAN QR : หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


7. สื่อประชาสัมพันธ์สวัสดี COVID-19 สื่อการ์ตูนเสริมสร้าง

ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค COVID-19 (1 เรี่อง)
SCAN QR : หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


8. สื่อประชาสัมพันธ์อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน...ต้านโควิด สื่อนิทาน

สร้างเสริมสุขภาพป้อง COVID-19 (1 เรี่อง)
SCAN QR : หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


9. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน

เกี่ยวกับโรค COVID-19 (1 รายการ)
SCAN QR : หรือ คลิกที่รูปนี้เลย