เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

สื่อการเรียนรู้ต้านการทุจริตศึกษา 2564

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา 2564

ตามที่สำนักงานปปช. ได้จัดทำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา 2561 จำนวน 5 หลักสูตร

โดยมีเนื้อหา 4 ชุดวิชา ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนนำไปใช้ในการเรียนการสอนและหลักสูตรฝึกอบรม

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 นั้น

ในปี พ.ศ. 2564 สำนักงานปปช. ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

เพื่่อพัฒนาหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษาเนื้อหาใหม่ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โดย ประกอบด้วยเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 หลักสูตร/เรื่อง

โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564 จะมีความสอดคล้องกับการนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา พ.ศ. 2561

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QRCODE ด้านล่างได้เลย หรือ ได้ที่เว็บไซต์ : www.nacc.go.th


พยากรณ์อากาศ

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ