เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

alt

alt ขั้นตอนการรับบริการalt

          1. ติดต่อขอรับและกรอกแบบคำขอได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ชั้น 2) อาคารสำนักงาน 1 

          2. กรอกรายละเอียดพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแบบคำขอข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ CCTV

          4. เสนอเรื่อง

              อนุญาต
              - เจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบค้นข้อมูล  
               

              - ผู้ขอใช้บริการตรวจดูข้อมูลภาพ/วีดีโอสื่อ 

              - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลภาพ/วีดีโอสื่อ

              - ผู้ขอใช้บริการติดต่อขอรับข้อมูลภาพ/วีดีโอ
                ในวันนั้นหรือวันอื่นตามความเหมาะสม

             ไม่อนุญาต

              - ชี้แจงเหตุผล

          5. สิ้นสุดขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการ

alt

alt การเตรียมตัวสำหรับการขอรับบริการ alt

          1. เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          2. ถ้าต้องการบันทึกข้อมูลภาพหรือวีดีโอเพื่อนำไปเป็นหลักฐานหรือนำไปตรวจสอบด้วยตนเอง กรุณา

              เตรียมสื่อบันทึกมาให้พร้อม เช่น Flash Drive, CD, DVD หรือ External Harddisk ที่มีความจุ

              เพียงพอ ต่อข้อมูลของท่าน (ปริมาณความจุข้อมูลต่อกล้อง 1 ตัว/ชั่วโมง ประมาณ 200-300 Mb.)

alt สถานที่/จุดติดตั้ง CCTV (เปิดใช้งาน ณ ปัจจุบัน)(26 มีนาคม 2561)alt

1. บริเวณถนนสี่แยกรถรางสายเก่า                                      28. บริเวณซอยประสบโชค

2. บริเวณหน้าตลาดรุ่งเจริญ                                               29. บริเวณโค้งตาหวาน

3. บริเวณถนนสามแยกมหาวงษ์                                          30. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดมหาวงษ์

4. บริเวณถนนสามแยกสวนส้ม                                           31. บริเวณทางเข้าวัดสำโรงเหนือ

5. บริเวณถนนสามแยกพิทักษ์ธรรม                                    32. บริเวณธนาคารกรุงเทพ

6. บริเวณหน้าตลาดสำโรงใต้                                            33. บริเวณซอย 2 ชุมชนร่วมสามัคคีฯ

7. บริเวณปากซอยไซโล (หน้าซอยวัดสำโรงใต้)                 34. บริเวณซอย 5 ชุมชนร่วมสามัคคีฯ

8. บริเวณถนนแยกโรงเหล็ก                                              35. บริเวณโค้งตัดคลองต้นโพธิ์

9. บริเวณปากซอยบางหญ้าแพรก                                      36. บริเวณปากซอยปรีดา

10. บริเวณสุดทางถนนปู่เจ้าสมิงพราย (ท่าน้ำพระประแดง)   37. บริเวณซอยร่มประดู่

11. บริเวณถนนใต้สะพานภูมิพล 2                                      38. บริเวณไทยสมุทร 2

12. บริเวณหน้าบ้านประธานชุมชน (คุณกุ้ง)                         39. บริเวณสามแยกซอยโรงเหล็กบางหัวเสือ

13. บริเวณถนนใต้สะพานกาญจนาภิเษก (แยกวัดบางหญ้าแพรก)           40. บริเวณซอยบางฝ้ายแยกหมู่บ้านเบญจมาศ

14. บริเวณหน้าหมู่ 18 (ปากซอย 1-2)(ต.บางหญ้าแพรก)     41. บริเวณสนามฟุตบอลวัดบางฝ้าย

15. บริเวณสามแยกสวนส้ม(ใกล้โลตัสเอกซ์เพรส สาขาสวนส้ม)          42. บริเวณลานกีฬา ทางพิเศษ

16. บริเวณสามแยกสวนส้ม(ใกล้เซเว่นฯ สาขาสวนส้ม)        43. บริเวณหมู่บ้านฟอร์จูน

17. บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสวนส้ม                                    44. บริเวณหน้าโรงเรียนมารดา,สวนสาธารณเทศบาล

18. บริเวณถนนโค้งแสนจินดา                                          45. บริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก

19. บริเวณหน้าซอยร่มประดู่ (ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลฯหลังเก่า)   46. บริเวณหน้าวัดกลางสวน

20. บริเวณหน้าสวนสาธารณะสำโรงใต้                             47. บริเวณหน้าโรงเรียนณัฐเวศน์

21. บริเวณถนนสามแยกมหาวงษ์                                    48. บริเวณท้ายซอยกลับเจริญ

22. บริเวณวัดสำโรงเหนื่อ                                               49. บริเวณกลางซอยร่มประดู่

23. บริเวณซอยผลมัย                                                    50. บริเวณซอยกังบู้

24. บริเวณซอยสมิงจ้อย                                                51. บริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ

25. บริเวณซอยหมู่บ้านมหาวงษ์                                     52. บริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษา ทางเข้าวัดโยธินประดิษฐ์

26. บริเวณซอยเปรมฤทัย 1                                           53. บริเวณปากซอยสร้อยทอง 1

27. บริเวณคลองตาเผือก                                              54. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานเทศบาลหลังเก่า)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------