เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

การมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียนราษฏรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ของสำนักทะเบียนราษฏรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียนราษฏรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ของสำนักทะเบียนราษฏรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

โครงการดนตรีและนันทนาการในสวน ปี2566

โครงการดนตรีและนันทนาการในสวน ปี 2566 มีประจำทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 21.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2565 ถึง 8 กันยายน 2566

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ณ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

http://poochaosamingprai.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/648352______________________________.jpghttp://poochaosamingprai.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/722095__________________________________________.jpghttp://poochaosamingprai.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/884196wisaitas01.jpghttp://poochaosamingprai.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/15143111_01_64.jpghttp://poochaosamingprai.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/584233selecttabien071265.jpghttp://poochaosamingprai.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/412238101187.jpghttp://poochaosamingprai.go.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/883760child1466.jpg
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
คุณกำลังอยู่ที่ : หน้าแรก(Home)


 


 

 

 

 

 

 

 

Link E-Goverment

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link หน่วยงานในจังหวัด

Link อื่นๆ