คุณกำลังอยู่ที่ :

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเพียงใด?

จำนวนผู้ลงคะแนน:
172
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:39 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018 เวลา 16:42 น.

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเพียงใด?

HitsPercentGraph
มากที่สุด
60 34.9%
น้อยที่สุด
55 32%
มาก
23 13.4%
ปานกลาง
21 12.2%
น้อย
13 7.6%