เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเพียงใด?

จำนวนผู้ลงคะแนน:
203
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10:39 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2021 เวลา 11:05 น.

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเพียงใด?

HitsPercentGraph
น้อยที่สุด
71 35%
มากที่สุด
68 33.5%
มาก
26 12.8%
ปานกลาง
22 10.8%
น้อย
16 7.9%