เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
1 -สำเนาร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จำนวนเงิน 13,083,333.34 บาท พุธ, 16 ต.ค. 2019 Trainee 6
2 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยหมู่บ้านทิวทองทาวน์ หมู่ที่ 12 ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณติดถนนซอยวัดบางฝ้าย สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 31/35 พุธ, 16 ต.ค. 2019 Trainee 8
3 -สำเนาร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนวัดบางหัวเสือ หมู่ที่ 13 ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณตัดถนนวัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 13/3 อังคาร, 15 ต.ค. 2019 Trainee 9
4 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมทาสีเส้นจราจร และลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 13 (ซอยพิทักษ์ธรรม) หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) อังคาร, 15 ต.ค. 2019 Trainee 9
5 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณซอยกลับเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลบางหญ้าแพรก จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสะพานข้างคลองกระทุ่ม สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 52/11 อังคาร, 15 ต.ค. 2019 Trainee 6
6 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซอยข้างสวนส้ม (ริมคลองขุดบางนาเกร็ง) หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณตัดถนนหน้าวัดสวนส้ม สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานข้างคลองบางหมู อังคาร, 15 ต.ค. 2019 Trainee 10
7 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล. และลอกท่อระบายน้ำบริเวณซอยรวมญาติ หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อังคาร, 08 ต.ค. 2019 Trainee 20
8 -สำเนาร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซอยข้างสวนส้ม (ริมคลองขุดบางนาเกร็ง) จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณตัดถนนหน้าวัดสวนส้ม สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานข้างคลองบางหมู พฤหัสบดี, 03 ต.ค. 2019 Trainee 37
9 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์ บริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พุธ, 25 ก.ย. 2019 Trainee 64
10 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสวนสาธารณะระดับชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พุธ, 25 ก.ย. 2019 Trainee 54

หน้า 1 จาก 101