คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
1 -ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล อังคาร, 29 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 80
2 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาล อังคาร, 29 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 78
3 -ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างงานวิจัย โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล อังคาร, 29 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 39
4 -ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณหลังเขื่อน คสล. ริมคลองบางนางเกรง (หมู่บ้านไทยสมุทร ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรงใต้ อังคาร, 22 ส.ค. 2017 mewpig 47
5 - ประกาศ เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐาน จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) จันทร์, 21 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 42
6 ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน จันทร์, 21 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 45
7 -ประกาศ เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จันทร์, 21 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 37
8 -ประกาศ เรื่องระมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองบางฝ้ายน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหัวเสือ จันทร์, 21 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 35
9 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม ศุกร์, 18 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 45
10 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พฤหัสบดี, 10 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 76

หน้า 1 จาก 83