เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
1 - ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ พฤหัสบดี, 23 ม.ค. 2020 Benz 3
2 - สำเนาประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรี ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2563 รวม 4 วัน จำนวน 10 คัน พฤหัสบดี, 23 ม.ค. 2020 Benz 5
3 - สำเนาร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง 5 ประตู จำนวน 1 คัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ศุกร์, 17 ม.ค. 2020 Benz 16
4 - สำเนาประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง 5 ประตู จำนวน 2 คัน ศุกร์, 17 ม.ค. 2020 kwang 15
5 - สำเนาร่างประกาศ เรื่อง จ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 83-2237 เบอร์ 1 จำนวน 1 คัน ศุกร์, 17 ม.ค. 2020 Benz 13
6 - สำเนาประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน พุธ, 15 ม.ค. 2020 Benz 18
7 - สำเนาประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลุกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) พุธ, 15 ม.ค. 2020 Benz 15
8 - ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู อังคาร, 14 ม.ค. 2020 kwang 16
9 - สำเนาร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลุกบาศก์เมตร เพิ่มเติมฉบับที่ 1 จำนวน 1 คัน ศุกร์, 10 ม.ค. 2020 Benz 27
10 - ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู จำนวน 2 คัน ศุกร์, 27 ธ.ค. 2019 Benz 58

หน้า 1 จาก 105