เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. บริเวณสองข้างทาง ถนนหมู่บ้านสยามพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบางหัวเสือ อังคาร, 08 ก.ย. 2020 PoochaoAdmin 28
2 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล งบ 64 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564) อังคาร, 01 ก.ย. 2020 PoochaoAdmin 43
3 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาล(เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) อังคาร, 01 ก.ย. 2020 PoochaoAdmin 56
4 - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 อังคาร, 01 ก.ย. 2020 kwang 35
5 - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) จำนวน 12 เดือน จันทร์, 31 ส.ค. 2020 kwang 32
6 -ประกาศ ร่างสัญญาซื้อขายรถบรรทุก พร้อมกระบะหลังคาแบบสองแถว งบประมาณรายจ่าย 2561 ศุกร์, 28 ส.ค. 2020 PoochaoAdmin 22
7 - ประกวดราคาจ้างเอกชนเก็บขนมูลฝอยและกวาดถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564) ลว 28-8-63 ศุกร์, 28 ส.ค. 2020 kwang 17
8 - ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาล (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) พุธ, 26 ส.ค. 2020 kwang 43
9 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณซอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ หมู่ที่ 12 ตำบลบางหัวเสือ พุธ, 26 ส.ค. 2020 kwang 34
10 - ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมปรับปรุงบ่อสูบน้ำหมู่บ้านไมตรีจิตร บริเวณบ้านเลขที่ 19/159 หมู่ที่ 17 ตำบลบางหญ้าแพรก (ครั้งที่ 2) อังคาร, 25 ส.ค. 2020 kwang 27

หน้า 1 จาก 119