เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ ๗ 17 พ.ค.65 Trainee 4
2 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ ๖ 17 พ.ค.65 Trainee 4
3 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ ๕ 17 พ.ค. 65 Trainee 3
4 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ ๔ 17 พ.ค.65 Trainee 2
5 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ ๓ 17 พ..ค.65 Trainee 3
6 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ ๒ 17 พ.ค.65 Trainee 2
7 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ ๑ 17 พ.ค.65 Trainee 4
8 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการาจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล ลงวันที่ 10 พ.ค. 65 PoochaoAdmin 12
9 - ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล.และลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยผู้ใหญ่ห่อ หมู่ที่ 10 ตำบลบางหญ้าแพรก ลงวันที่ 28 เม.ย. 65 kwang 19
10 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยติดตั้งราวเหล็กกันตกพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณอาคารบังคับน้ำคลองตาเผือก ลงวันที่ 25 เม.ย. 65 PoochaoAdmin 31
11 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล 2 บริเวณชั้น 1 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 22 เม.ย. 65 PoochaoAdmin 29
12 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างราวกันตกพร้อมเสาโคมไฟประดับบริเวณสะพานทางเท้า หมู่ที่ 13 คลองท้ายเมือง ตำบลบางหญ้าเแพรก (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 22 เม.ย. 65 PoochaoAdmin 22
13 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างโครงเหล็กชั้นเดียว พร้อมที่ล้างมือและแปรงฟันสำหรับ นักเรียนโรงเรียนสิริเบญญาลัย ลงวันที่ 5.เม.ย.65 Trainee 36
14 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่คลื่นวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่ 4 เม.ย. 65 Trainee 45
15 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ลงวันที่ 4 เม.ย. 65 Trainee 34
16 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4 เม.ย. 65 Trainee 33
17 - ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 1 เม.ย. 65 Trainee 48
18 -ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. และลอกท่อระบายน้ำบริเวณซอยผู้ใหญ่ห่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหญ้าแพรก ลงวันที่ 1 เม.ย. 65 Trainee 44
19 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้า ถนนวัดบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการสะพานข้ามคลองข้ามคลองตาปลั่ง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนภิเษก หมู่ 14 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 PoochaoAdmin 27
20 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 2 ลงวันที่ 29 มี.ค.65 Trainee 49

หน้า 1 จาก 67