คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
91 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๒/๑ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๘ จันทร์, 16 ม.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 105
92 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โรงเรียนสิริเบญญาลัย จำนวน ๒ รายการ พุธ, 28 ธ.ค. 2016 สุพัตรา ศิลาเวียง 144
93 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณซอยอ่ำหงษ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อังคาร, 13 ธ.ค. 2016 สุพัตรา ศิลาเวียง 117
94 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยกลับเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พุธ, 07 ธ.ค. 2016 สุพัตรา ศิลาเวียง 99
95 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำป้ายแสดงผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ป้าย พฤหัสบดี, 01 ธ.ค. 2016 สุพัตรา ศิลาเวียง -
96 - ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๒๐/๑ สิ้นสุดโครงการ บริเวณบ้านเลขที่ ๒/๑ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อังคาร, 29 พ.ย. 2016 mewpig 26
97 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จันทร์, 21 พ.ย. 2016 สุพัตรา ศิลาเวียง 143
98 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว บริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ฯ ๖ (บางฝ้าย) ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พฤหัสบดี, 10 พ.ย. 2016 สุพัตรา ศิลาเวียง 114
99 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง เหมาแรงงานของบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ๕ ชั้น, อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พุธ, 02 พ.ย. 2016 สุพัตรา ศิลาเวียง 46
100 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ อังคาร, 01 พ.ย. 2016 สุพัตรา ศิลาเวียง 168

หน้า 10 จาก 86