คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
91 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งท่อแห้งดับเพลิงบริเวณชุมชนพิทักษ์ธรรม หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรงใต้ พุธ, 24 พ.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 112
92 - ประกาศ สอบราคาจ้างจัดทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม (ครั้งที่ ๒) พฤหัสบดี, 18 พ.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 146
93 - ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำคู่มือเผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2559-2561)ประจำปี 2559 จำนวน 10,000 เล่ม อังคาร, 09 พ.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 141
94 -ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม ศุกร์, 05 พ.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 154
95 -ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงราวสะพานข้ามคลองบางหัวเสือล่าง หมู่ที่ ๑๐, ๑๓ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พุธ, 03 พ.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 167
96 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายนิ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณอาคารบังคับน้ำคลองยายนิ่ม สิ้นสุด โครงการบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ศุกร์, 28 เม.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 112
97 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อพัสดุ โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ๓ โครงการที่ ๓ ศุกร์, 28 เม.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 162
98 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อพัสดุ โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ๓ โครงการที่ ๒ ศุกร์, 28 เม.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 155
99 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อพัสดุ โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ๓ โครงการที่ ๑ ศุกร์, 28 เม.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 145
100 - ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแปลงสาธิตการเกษตร ตามแนวทาง การศึกษาสิรินธร ตำบลบางหัวเสือ อังคาร, 25 เม.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 135

หน้า 10 จาก 89