คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
91 - ประกาศ เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐาน จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) จันทร์, 21 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 196
92 ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน จันทร์, 21 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 189
93 -ประกาศ เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จันทร์, 21 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 198
94 -ประกาศ เรื่องระมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองบางฝ้ายน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหัวเสือ จันทร์, 21 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 167
95 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม ศุกร์, 18 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 170
96 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พฤหัสบดี, 10 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 227
97 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองบางหัวเสือบน หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๘ สิ้นสุดโครงการบริเวณ สะพานข้ามคลองบางหัวเสือบน หมู่ที่ ๙ จันทร์, 07 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 176
98 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร บริเวณภายในเขตเทศบาล อำเภอพระประแดง (ครั้งที่ ๒) จันทร์, 07 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 137
99 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณซอยวัดบางฝ้าย ตำบลบางหัวเสือ หมู่ ๑๑ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จันทร์, 07 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 238
100 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองสำโรง หมู่ที่ ๑๐ จันทร์, 07 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 143

หน้า 10 จาก 91