เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
31 - สำเนาร่างประกาศ ระกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสวนสาธารณะ ระดับชุมชน(ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ชุด ศุกร์, 15 พ.ย. 2019 Benz 66
32 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจร คสล.พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล.และวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยร่วมสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงใต้ จำนวน 4 ช่วง พฤหัสบดี, 14 พ.ย. 2019 kwang 52
33 - สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์ปอด(CXR)ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ในการคัดกรองวัณโรค(TB) และค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่แบบบูรณาการ จำนวน ๑๔,๓๒๒ คน อังคาร, 12 พ.ย. 2019 Benz 37
34 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาล (เดือนธันวาคม 2562 - กันยายน 2563) ศุกร์, 08 พ.ย. 2019 kwang 77
35 - สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนธันวาคม - กันยายน 2563) จำนวน 10 เดือน ศุกร์, 08 พ.ย. 2019 Benz 45
36 - สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล. และลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย 6 (ซอยวัดมหาวงษ์) ต.สำโรงและสำโรงกลาง ศุกร์, 08 พ.ย. 2019 Benz 48
37 - สำเนาร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ศุกร์, 08 พ.ย. 2019 Benz 58
38 - สำเนาประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน อังคาร, 05 พ.ย. 2019 Benz 46
39 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล อังคาร, 05 พ.ย. 2019 kwang 37
40 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซ่อมแซมฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมทาสีตีเส้นจราจรและลอกท่อระบายน้ำบริเวณซอยผูกมิตร อังคาร, 05 พ.ย. 2019 kwang 41

หน้า 4 จาก 105