เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
41 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อ คสล. ลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย 6 (ซอยวัดมหาวงษ์) ต.สำโรงและสำโรงกลาง ศุกร์, 01 พ.ย. 2019 Benz 46
42 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อ คสล. ลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย 19 หมู่ที่ 11 ต. บางหญ้าแพรก ศุกร์, 01 พ.ย. 2019 Benz 45
43 - สำเนาร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซ่อมแซมฝาบ่อพัก พร้อมทาสีตีเส้นจราจรและลอกท่อบริเวณซอยผูกมิตร หมู่ 2 ต.สำโรงใต้ ศุกร์, 25 ต.ค. 2019 Benz 58
44 - สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนวัดบางหัวเสือ หมู่ที่ 13 ต.บางหัวเสือ จันทร์, 21 ต.ค. 2019 Benz 47
45 - สำเนาร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อลอกท่อ บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย 19 หมู่ที่ 11 ต.บางหญ้าแพรก จันทร์, 21 ต.ค. 2019 Benz 64
46 -สำเนาร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จำนวนเงิน 13,083,333.34 บาท พุธ, 16 ต.ค. 2019 Trainee 59
47 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยหมู่บ้านทิวทองทาวน์ หมู่ที่ 12 ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณติดถนนซอยวัดบางฝ้าย สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 31/35 พุธ, 16 ต.ค. 2019 Trainee 49
48 -สำเนาร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนวัดบางหัวเสือ หมู่ที่ 13 ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณตัดถนนวัดบางหัวเสือ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 13/3 อังคาร, 15 ต.ค. 2019 Trainee 56
49 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมทาสีเส้นจราจร และลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 13 (ซอยพิทักษ์ธรรม) หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) อังคาร, 15 ต.ค. 2019 Trainee 32
50 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณซอยกลับเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลบางหญ้าแพรก จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสะพานข้างคลองกระทุ่ม สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 52/11 อังคาร, 15 ต.ค. 2019 Trainee 52

หน้า 5 จาก 105