เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
51 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซอยข้างสวนส้ม (ริมคลองขุดบางนาเกร็ง) หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณตัดถนนหน้าวัดสวนส้ม สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานข้างคลองบางหมู อังคาร, 15 ต.ค. 2019 Trainee 58
52 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล. และลอกท่อระบายน้ำบริเวณซอยรวมญาติ หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อังคาร, 08 ต.ค. 2019 Trainee 67
53 -สำเนาร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซอยข้างสวนส้ม (ริมคลองขุดบางนาเกร็ง) จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณตัดถนนหน้าวัดสวนส้ม สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานข้างคลองบางหมู พฤหัสบดี, 03 ต.ค. 2019 Trainee 83
54 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์ บริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พุธ, 25 ก.ย. 2019 Trainee 136
55 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสวนสาธารณะระดับชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พุธ, 25 ก.ย. 2019 Trainee 98
56 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการตัดถนนซอยรวมญาติ สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 48/3 พฤหัสบดี, 19 ก.ย. 2019 Trainee 112
57 -สำเนาร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์ บริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พฤหัสบดี, 19 ก.ย. 2019 Trainee 67
58 -สำเนาร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายในสวนสาธารณะระดับชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อังคาร, 17 ก.ย. 2019 Trainee 87
59 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล. และลอกท่อระบายน้ำบริเวณซอยบุญถนอมพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลสำโรง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) อังคาร, 17 ก.ย. 2019 Trainee 55
60 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบุญธรรมประยงค์ นาคเกิด 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 429/99 สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 429 ศุกร์, 13 ก.ย. 2019 Trainee 68

หน้า 6 จาก 105