คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
51 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จันทร์, 07 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 126
52 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ๒ บริเวณชั้น ๑ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๒) พุธ, 02 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 103
53 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยและกวาดถนนในเขตพื้นที่เทศบาล โซนที่ ๑ ฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพรายขาออก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จันทร์, 31 ก.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 82
54 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองสำโรง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรงกลาง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหลังวัดมหาวงษ์ สิ้นสุดโครงการบริเวณ พุธ, 26 ก.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 87
55 -ประกาศ เรื่องประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล. และลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาลสำโรงใต้ ๑๓ (พิทักษ์ธรรม) หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลสำโรงใต้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อังคาร, 25 ก.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 90
56 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังน้ำยาเคมีดับเพลิง ชนิด ๖ เอ ๓๐ บี ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์เทศบาล จำนวน ๗๐๐ ถัง ศุกร์, 14 ก.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 135
57 - ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียนสิริเบญญาลัย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) พฤหัสบดี, 13 ก.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 90
58 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม อังคาร, 11 ก.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 134
59 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสองข้างทางถนน เทศบาลสำโรงใต้ ๑๙ (ซอยกลับเจริญ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหญ้าแพรก จุดเริ่มต้น โครงการบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม (เดิม) สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๕๑/๒ พฤหัสบดี, 22 มิ.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 37
60 - ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม (ครั้งที่ ๒) จันทร์, 19 มิ.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 106

หน้า 6 จาก 86