คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
61 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อนระบบพวงมาลัย ในการขับเคลื่อน ขนาด ๕ ชั้น (มอก.) จำนวน ๓ ตู้ พฤหัสบดี, 15 มิ.ย. 2017 Administrator 116
62 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณอาคารบังคับน้ำคลองยายแสง สิ้นสุด โครงการบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา จันทร์, 12 มิ.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 114
63 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ บริเวณชั้น ๑ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง พฤหัสบดี, 08 มิ.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 135
64 - ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงราวสะพานกันตก บริเวณริมเขื่อน คสล. คลองบางหญ้าแพรกใต้ หมู่ที่ ๑๖ อังคาร, 30 พ.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 134
65 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งท่อแห้งดับเพลิงบริเวณชุมชนพิทักษ์ธรรม หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรงใต้ พุธ, 24 พ.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 101
66 - ประกาศ สอบราคาจ้างจัดทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม (ครั้งที่ ๒) พฤหัสบดี, 18 พ.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 135
67 - ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำคู่มือเผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2559-2561)ประจำปี 2559 จำนวน 10,000 เล่ม อังคาร, 09 พ.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 127
68 -ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม ศุกร์, 05 พ.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 140
69 -ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงราวสะพานข้ามคลองบางหัวเสือล่าง หมู่ที่ ๑๐, ๑๓ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พุธ, 03 พ.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 157
70 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายนิ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณอาคารบังคับน้ำคลองยายนิ่ม สิ้นสุด โครงการบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ศุกร์, 28 เม.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 102

หน้า 7 จาก 86