คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
71 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม ศุกร์, 18 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 152
72 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top บริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พฤหัสบดี, 10 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 192
73 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองบางหัวเสือบน หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๘ สิ้นสุดโครงการบริเวณ สะพานข้ามคลองบางหัวเสือบน หมู่ที่ ๙ จันทร์, 07 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 134
74 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร บริเวณภายในเขตเทศบาล อำเภอพระประแดง (ครั้งที่ ๒) จันทร์, 07 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 119
75 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณซอยวัดบางฝ้าย ตำบลบางหัวเสือ หมู่ ๑๑ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จันทร์, 07 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 157
76 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองสำโรง หมู่ที่ ๑๐ จันทร์, 07 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 125
77 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จันทร์, 07 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 143
78 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ๒ บริเวณชั้น ๑ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ครั้งที่ ๒) พุธ, 02 ส.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 118
79 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยและกวาดถนนในเขตพื้นที่เทศบาล โซนที่ ๑ ฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพรายขาออก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จันทร์, 31 ก.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 96
80 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองสำโรง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรงกลาง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหลังวัดมหาวงษ์ สิ้นสุดโครงการบริเวณ พุธ, 26 ก.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 103

หน้า 8 จาก 89