คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
71 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อพัสดุ โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ๓ โครงการที่ ๓ ศุกร์, 28 เม.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 151
72 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อพัสดุ โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ๓ โครงการที่ ๒ ศุกร์, 28 เม.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 141
73 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อพัสดุ โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ๓ โครงการที่ ๑ ศุกร์, 28 เม.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 134
74 - ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแปลงสาธิตการเกษตร ตามแนวทาง การศึกษาสิรินธร ตำบลบางหัวเสือ อังคาร, 25 เม.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 125
75 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. พร้อมก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.บริเวณซอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ศุกร์, 21 เม.ย. 2017 mewpig 111
76 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๘ สิ้นสุดโครงการสะพาน ข้ามคลองยายแสง ซอยสยามพัฒนา อังคาร, 11 เม.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 96
77 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียนสิริเบญญาลัย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง ศุกร์, 07 เม.ย. 2017 Administrator 100
78 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. โครงเหล็กชั้นเดียว และลานจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารเรียนโรงเรียนสิริเบญญาลัย ศุกร์, 24 มี.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 119
79 - ประกาศ เรื่อง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูโรงเรียนสิริเบญญาลัย (เลียบทางด่วน) บริเวณทางเข้าด้านหลังโรงเรียน ศุกร์, 24 มี.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 131
80 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาบริเวณลานด้านโรงเรียนสิริเบญญาลัย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง ศุกร์, 24 มี.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 124

หน้า 8 จาก 86