คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
851 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (แบบเรียน) เพื่อใช้สำหรับนักเรียน ฯ จำนวน ๗ ศูนย์ จันทร์, 18 เม.ย. 2011 สุพัตรา ศิลาเวียง 436
852 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จำนวน ๗ ศูนย์ จันทร์, 18 เม.ย. 2011 สุพัตรา ศิลาเวียง 355
853 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองสายธนู หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงใต้ อังคาร, 12 เม.ย. 2011 สุพัตรา ศิลาเวียง 333
854 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวนส้ม - ซอยพิทักษ์ธรรม หมูที่ ๒ , ๘ พฤหัสบดี, 07 เม.ย. 2011 สุพัตรา ศิลาเวียง 405
855 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำบริเวณที่ราชพัสดุ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง พฤหัสบดี, 07 เม.ย. 2011 สุพัตรา ศิลาเวียง 440
856 ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองบางฝ้ายใหญ่ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พฤหัสบดี, 07 เม.ย. 2011 สุพัตรา ศิลาเวียง 337
857 ประกาศสอบราคาจ้างลอกท่อระบายน้ำ คสล. หมู่บ้านเปรมฤทัย หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรง พฤหัสบดี, 07 เม.ย. 2011 สุพัตรา ศิลาเวียง 473
858 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๗ คัน จันทร์, 04 เม.ย. 2011 นายโฆษิต ชาลีวงษ์ 359
859 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองสายธนู หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงใต้ พฤหัสบดี, 31 มี.ค. 2011 สุพัตรา ศิลาเวียง 256
860 ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ คัน พฤหัสบดี, 31 มี.ค. 2011 สุพัตรา ศิลาเวียง 387

หน้า 86 จาก 91