คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
851 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. พุธ, 12 ม.ค. 2011 นางสาวสุพัตรา ศิลาเวียง 402
852 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พฤหัสบดี, 30 ธ.ค. 2010 สุพัตรา ศิลาเวียง 450
853 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูล จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรียนวัดแหลม พฤหัสบดี, 23 ธ.ค. 2010 สุพัตรา ศิลาเวียง 501
854 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศจำนวน ๗ คัน ( ๒ วัน) พุธ, 22 ธ.ค. 2010 นายโฆษิต ชาลีวงษ์ 413
855 สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. หมู่ที่ ๑ ตำบลบางหัวเสือ อังคาร, 21 ธ.ค. 2010 นายโฆษิต ชาลีวงษ์ 508
856 สอบราคาจ้าง ก่อสร้างราวสะพานสแตนเลสกันตก บริเวณริมเขื่อนคลองบางฝ้ายใหญ่ อังคาร, 21 ธ.ค. 2010 โฆษิต ชาลีวงษ์ 679
857 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาก่อสร้างฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อพักคสล. พุธ, 15 ธ.ค. 2010 นายโฆษิต ชาลีวงษ์ 455
858 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล. พุธ, 15 ธ.ค. 2010 โฆษิต ชาลีวงษ์ 557

หน้า 86 จาก 86