เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
861 ประกาศสอบราคาจ้างลอกท่อระบายน้ำ คสล. หมู่บ้านเปรมฤทัย หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรง พฤหัสบดี, 07 เม.ย. 2011 สุพัตรา ศิลาเวียง 488
862 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๗ คัน จันทร์, 04 เม.ย. 2011 นายโฆษิต ชาลีวงษ์ 378
863 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองสายธนู หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงใต้ พฤหัสบดี, 31 มี.ค. 2011 สุพัตรา ศิลาเวียง 270
864 ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ คัน พฤหัสบดี, 31 มี.ค. 2011 สุพัตรา ศิลาเวียง 398
865 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองสายธนู หมู่ที่ ๘ ต.สำโรงใต้ อังคาร, 29 มี.ค. 2011 สุพัตรา ศิลาเวียง 240
866 วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จำนวน ๗ ศูน อังคาร, 29 มี.ค. 2011 สุพัตรา ศิลาเวียง 314
867 สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณคลองโรงหีบ หมู่ที่ ๑ พฤหัสบดี, 24 มี.ค. 2011 นายโฆษิต ชาลีวงษ์ 359
868 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงราวสะพานข้ามคลองบางหญ้าแพรกใต้ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลบางหญ้าแพรก พฤหัสบดี, 24 มี.ค. 2011 นายโฆษิต ชาลีวงษ์ 406
869 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณซอยวัดสำโรงใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรงกลาง พฤหัสบดี, 24 มี.ค. 2011 นายโฆษิต ชาลีวงษ์ 409
870 สอบราคาจ้าง ก่อสร้างราวสะพานเหล็กกันตก หมู่ที่ 9 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พฤหัสบดี, 24 มี.ค. 2011 นายโฆษิต ชาลีวงษ์ 248

หน้า 87 จาก 92