เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
81 -สำเนาประกาศประกวดราคาซื้อ1.รถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อ1คัน(สำนักคลัง),2.รถยนต์ส่วนกลางแบบดับเบิ้ลแค็บขับเคลื่อน2ล้อ(ดีเซล)1คัน(สำนักช่าง),3.รถยนต์ส่วนกลางแบบดับเบิ้ลแค็บขับเคลื่อน4ล้อ(ดีเซล)1คัน(สำนักช่าง) อังคาร, 20 ส.ค. 2019 Trainee 56
82 -สำเนาร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 25 (ซอยผูกมิตร) ตำบลสำโรงใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ศุกร์, 16 ส.ค. 2019 Trainee 43
83 -สำเนาร่างประกาศประกวดราคาซื้อ1.รถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อ1คัน(สำนักคลัง),2.รถยนต์ส่วนกลางแบบดับเบิ้ลแค็บขับเคลื่อน2ล้อ(ดีเซล)1คัน(สำนักช่าง),3.รถยนต์ส่วนกลางแบบดับเบิ้ลแค็บขับเคลื่อน4ล้อ(ดีเซล)1คัน(สำนักช่าง) อังคาร, 13 ส.ค. 2019 Trainee 86
84 -สำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกีฬาบางหญ้าแพรก (ใต้ทางด่วน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อังคาร, 06 ส.ค. 2019 Trainee 58
85 -สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องภายในศูนย์บริการสาธารณสุข ชั้น ๑ บริเวณห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศุกร์, 02 ส.ค. 2019 Trainee 77
86 -ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง 5 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พฤหัสบดี, 01 ส.ค. 2019 Trainee 86
87 -สำเนาร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกีฬาบางหญ้าแพรก (ใต้ทางด่วน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พุธ, 31 ก.ค. 2019 Trainee 100
88 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และวางท่อระบายน้ำ พร้อมท่อบ่อพัก ค.ส.ล. ต.สำโรง กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ครั้งที่ 2) ศุกร์, 26 ก.ค. 2019 kwang 73
89 -สำเนาร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง 5 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พฤหัสบดี, 25 ก.ค. 2019 Trainee 94
90 - ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดผจญเพลิงครบชุด จันทร์, 22 ก.ค. 2019 Trainee -

หน้า 9 จาก 105