คุณกำลังอยู่ที่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง
กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
81 -ประกาศ เรื่องประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อ พร้อมเสริมปากบ่อพัก คสล. และลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาลสำโรงใต้ ๑๓ (พิทักษ์ธรรม) หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลสำโรงใต้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อังคาร, 25 ก.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 100
82 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังน้ำยาเคมีดับเพลิง ชนิด ๖ เอ ๓๐ บี ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์เทศบาล จำนวน ๗๐๐ ถัง ศุกร์, 14 ก.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 147
83 - ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียนสิริเบญญาลัย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) พฤหัสบดี, 13 ก.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 102
84 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม อังคาร, 11 ก.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 149
85 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสองข้างทางถนน เทศบาลสำโรงใต้ ๑๙ (ซอยกลับเจริญ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหญ้าแพรก จุดเริ่มต้น โครงการบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม (เดิม) สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ ๕๑/๒ พฤหัสบดี, 22 มิ.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 46
86 - ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม (ครั้งที่ ๒) จันทร์, 19 มิ.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 119
87 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อนระบบพวงมาลัย ในการขับเคลื่อน ขนาด ๕ ชั้น (มอก.) จำนวน ๓ ตู้ พฤหัสบดี, 15 มิ.ย. 2017 Administrator 127
88 - ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองยายแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณอาคารบังคับน้ำคลองยายแสง สิ้นสุด โครงการบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา จันทร์, 12 มิ.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 131
89 - ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ๒ บริเวณชั้น ๑ ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง พฤหัสบดี, 08 มิ.ย. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 148
90 - ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงราวสะพานกันตก บริเวณริมเขื่อน คสล. คลองบางหญ้าแพรกใต้ หมู่ที่ ๑๖ อังคาร, 30 พ.ค. 2017 สุพัตรา ศิลาเวียง 146

หน้า 9 จาก 89