เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
1 - ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่าง สีบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 จันทร์, 22 ก.พ. 2021 PoochaoAdmin 499
2 - ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น วันที่ 28 มีนาคม 2564 ศุกร์, 19 ก.พ. 2021 kwang 172
3 - ความผิดเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 อังคาร, 09 ก.พ. 2021 kwang 77
4 - ผลการพิจารณาญัตติของความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายสมัยประชุมวิสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 จันทร์, 08 ก.พ. 2021 kwang 53
5 - ประกาศ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 จันทร์, 08 ก.พ. 2021 kwang 207
6 - ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ (RPL และ IRPL) ศุกร์, 05 ก.พ. 2021 PoochaoAdmin 81
7 - ประกาศ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พุธ, 03 ก.พ. 2021 kwang 57
8 - ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 พุธ, 03 ก.พ. 2021 kwang 69
9 - ประชาสัมพันธ์ การประชุมและให้ความรู้กับผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พุธ, 03 ก.พ. 2021 PoochaoAdmin 62
10 - ประชาสัมพันธ์ ขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อังคาร, 02 ก.พ. 2021 PoochaoAdmin 50

หน้า 1 จาก 106