เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 14 ก.ย. 64 พุธ, 15 ก.ย. 2021 PoochaoAdmin 7
2 - ประชาสัมพันธ์ ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ โครงการไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ณ จุดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พุธ, 15 ก.ย. 2021 kwang 4
3 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) นักทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา จันทร์, 13 ก.ย. 2021 kwang 20
4 - ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญ 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 6 ก.ย. 64 จันทร์, 13 ก.ย. 2021 PoochaoAdmin 14
5 - ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญ 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 9 ส.ค. 64 จันทร์, 13 ก.ย. 2021 PoochaoAdmin 8
6 - ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาและเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 ลงวันที่ 30 ส.ค. 64 ศุกร์, 10 ก.ย. 2021 PoochaoAdmin 15
7 - ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารในตำแหน่งที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ ปี 2564) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ศุกร์, 03 ก.ย. 2021 PoochaoAdmin 64
8 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญประชาชนหมู่ที่ 15 ต.บางหญ้าแพรก ร่วมตอบแบบสอบถามการประชาคม เรื่อง การย้ายที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 5 (บางหญ้าแพรก)ไปยัง ต. บางหัวเสือ พฤหัสบดี, 02 ก.ย. 2021 PoochaoAdmin 27
9 - ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ พฤหัสบดี, 26 ส.ค. 2021 PoochaoAdmin 70
10 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ลว 23 สิงหาคม 2564 พุธ, 25 ส.ค. 2021 kwang 50

หน้า 1 จาก 112