เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประชาสัมพันธ์ โครงการ...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) ภายใต้ชื่อ "พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไป Lot 20 (ภูมิภาค) " จังหวัดสมุทรปราการ PoochaoAdmin 4
2 - ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์ฺสอบจังหวัดลำปาง PoochaoAdmin 1
3 - ประชาสัมพันธ์ โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น PoochaoAdmin 2
4 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ PoochaoAdmin 11
5 - รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566 kwang 13
6 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ PoochaoAdmin 8
7 - ประกาศ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และหลักเกณฑ์ วิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2565 และประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย PoochaoAdmin 4
8 - ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือคนพิการร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ PoochaoAdmin 9
9 - ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 PoochaoAdmin 12
10 - ประกาศ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีโรงพยาบาลพิมายขอรับโอนที่ดิน PoochaoAdmin 11
11 - ประกาศ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราาการ PoochaoAdmin 16
12 - ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสิริเบญญาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 PoochaoAdmin 66
13 - ประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง kwang 27
14 - ประชาสัมพันธ์จาก สภาองค์กรของผู้บริโภค kwang 13
15 - ประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ kwang 20
16 - ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในราชกิจจานุเบกษา PoochaoAdmin 23
17 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน PoochaoAdmin 28
18 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลสู่เมืองยั่งยืน PoochaoAdmin -
19 - ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 PoochaoAdmin 38
20 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับปรับปรุง) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ PoochaoAdmin 11

หน้า 1 จาก 26

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ