เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
11 - ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) ศุกร์, 15 พ.ค. 2020 Benz 52
12 - ประชาสัมพันธ์ มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ศุกร์, 15 พ.ค. 2020 Benz 45
13 - ประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลผ่านแบบสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พฤหัสบดี, 14 พ.ค. 2020 Benz 40
14 - ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมและขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2 พฤหัสบดี, 14 พ.ค. 2020 Benz 17
15 - ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่นๆ เพื่อการรับชำระภาษีหรือเพื่อการขออนุญาต อังคาร, 12 พ.ค. 2020 kwang 36
16 - ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563 อังคาร, 05 พ.ค. 2020 kwang 51
17 - ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พุธ, 29 เม.ย. 2020 Benz 154
18 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) อังคาร, 28 เม.ย. 2020 Benz 56
19 - ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ อังคาร, 21 เม.ย. 2020 Benz 105
20 - ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 พฤหัสบดี, 16 เม.ย. 2020 Benz 262

หน้า 2 จาก 95