คุณกำลังอยู่ที่ :

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
41 - ตารางการออกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(1) พฤหัสบดี, 15 มี.ค. 2018 Benz 589
42 - ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อังคาร, 06 มี.ค. 2018 Benz 160
43 - ประชาสัมพันธ์ เรื่องเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายครั้งที่ ๒ อังคาร, 27 ก.พ. 2018 kwang 146
44 - ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 อังคาร, 27 ก.พ. 2018 Benz 317
45 - ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน และสถานประกอบการ ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณบ้านพักอาศัย สถานประกอบการ และบริเวณใกล้เคียง อังคาร, 27 ก.พ. 2018 Benz 1288
46 - ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ ประจำปี 2561 จันทร์, 26 ก.พ. 2018 Benz 826
47 - ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 พฤหัสบดี, 22 ก.พ. 2018 Benz 373
48 - ประชาสัมพันธ์ การประชุมประชาคมชุมชนร่วมด้วยช่วยพัฒนา จันทร์, 19 ก.พ. 2018 Benz 163
49 - ประชาสัมพันธ์ ร่วมดูแลพื้นที่ว่างรกร้าง บริเวณใกล้บ้านของท่าน เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาอัคคีภัย พฤหัสบดี, 15 ก.พ. 2018 kwang 147
50 - ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยแรก จันทร์, 05 ก.พ. 2018 kwang 162

หน้า 5 จาก 70