เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
41 - ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป.สป.1 เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จันทร์, 08 มี.ค. 2021 kwang 122
42 - สรุปกฎหมาย ระเบียบ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พฤหัสบดี, 04 มี.ค. 2021 kwang 92
43 - ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พฤหัสบดี, 04 มี.ค. 2021 kwang 132
44 - ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก พฤหัสบดี, 04 มี.ค. 2021 kwang 119
45 - ประชาสัมพันธ์ แจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ เราชนะ พฤหัสบดี, 04 มี.ค. 2021 kwang 109
46 - ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่าง สีบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 จันทร์, 22 ก.พ. 2021 PoochaoAdmin 2282
47 - ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น วันที่ 28 มีนาคม 2564 ศุกร์, 19 ก.พ. 2021 kwang 622
48 - ความผิดเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 อังคาร, 09 ก.พ. 2021 kwang 280
49 - ผลการพิจารณาญัตติของความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายสมัยประชุมวิสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 จันทร์, 08 ก.พ. 2021 kwang 183
50 - ประกาศ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 จันทร์, 08 ก.พ. 2021 kwang 355

หน้า 5 จาก 111