คุณกำลังอยู่ที่ :

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
51 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา และผู้ช่วยครู พุธ, 20 ธ.ค. 2017 Administrator 561
52 - ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 จันทร์, 18 ธ.ค. 2017 Benz 131
53 - ประกาศ ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 4 จำนวน 1 เรื่อง พุธ, 13 ธ.ค. 2017 Benz 105
54 - ประชาสัมพันธ์ การนำส่งซากสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ มาเพื่อวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า จันทร์, 04 ธ.ค. 2017 Benz 155
55 - ประชาสัมพันธ์ เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อความสามัคคีปรองดอง ศุกร์, 01 ธ.ค. 2017 Benz 189
56 - ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 61 จำนวน 3 อัตรา จันทร์, 27 พ.ย. 2017 Benz 415
57 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬาและผู้ช่วยครู พฤหัสบดี, 23 พ.ย. 2017 Administrator 800
58 แอพพลิเคชั่น Layar อ่าน E-Book จากการสแกนหนังสือวารสารประชาสัมพันธ์หรือรายงานกิจการ จันทร์, 20 พ.ย. 2017 Benz 214
59 - ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และไปติดตั้งที่สถานที่ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ตำบลสำโรง พฤหัสบดี, 16 พ.ย. 2017 Benz 217
60 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ"ตลาดประชารัฐ" พุธ, 15 พ.ย. 2017 Benz 307

หน้า 6 จาก 69