เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
51 - ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ (RPL และ IRPL) ศุกร์, 05 ก.พ. 2021 PoochaoAdmin 185
52 - ประกาศ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พุธ, 03 ก.พ. 2021 kwang 157
53 - ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 พุธ, 03 ก.พ. 2021 kwang 147
54 - ประชาสัมพันธ์ การประชุมและให้ความรู้กับผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พุธ, 03 ก.พ. 2021 PoochaoAdmin 213
55 - ประชาสัมพันธ์ ขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อังคาร, 02 ก.พ. 2021 PoochaoAdmin 161
56 - ประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ศุกร์, 29 ม.ค. 2021 PoochaoAdmin 284
57 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ พฤหัสบดี, 28 ม.ค. 2021 kwang 135
58 - ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาและเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 1 จันทร์, 25 ม.ค. 2021 PoochaoAdmin 112
59 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) จันทร์, 25 ม.ค. 2021 kwang 106
60 - ประชาสัมพันธ์ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จะเปิดต่ออายุให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ จันทร์, 25 ม.ค. 2021 kwang 79

หน้า 6 จาก 111