คุณกำลังอยู่ที่ :

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
61 - ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พฤหัสบดี, 04 ม.ค. 2018 Benz 521
62 - ประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กแห่งชาติ 2561 พุธ, 20 ธ.ค. 2017 Administrator 470
63 - ประชาสัมพันธ์ ของดการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 พุธ, 20 ธ.ค. 2017 Administrator 185
64 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา และผู้ช่วยครู พุธ, 20 ธ.ค. 2017 Administrator 579
65 - ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 จันทร์, 18 ธ.ค. 2017 Benz 151
66 - ประกาศ ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 4 จำนวน 1 เรื่อง พุธ, 13 ธ.ค. 2017 Benz 119
67 - ประชาสัมพันธ์ การนำส่งซากสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ มาเพื่อวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า จันทร์, 04 ธ.ค. 2017 Benz 173
68 - ประชาสัมพันธ์ เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อความสามัคคีปรองดอง ศุกร์, 01 ธ.ค. 2017 Benz 208
69 - ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 61 จำนวน 3 อัตรา จันทร์, 27 พ.ย. 2017 Benz 434
70 - ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬาและผู้ช่วยครู พฤหัสบดี, 23 พ.ย. 2017 Administrator 826

หน้า 7 จาก 70