เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
61 - ประชาสัมพันธ์ การให้บริการของกองทุนผู้สูงอายุ จันทร์, 18 ม.ค. 2021 kwang 160
62 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดและนายสัตวแพทย์ พร้อมกำหนดการและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ จันทร์, 11 ม.ค. 2021 PoochaoAdmin 128
63 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ จันทร์, 11 ม.ค. 2021 PoochaoAdmin 151
64 - ประชาสัมพันธ์ การอนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ,คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลเดินทางข้ามเขตจังหวัด,หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ศุกร์, 08 ม.ค. 2021 kwang 797
65 - ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลาการศึกษา) ประจำปี 2564 ศุกร์, 08 ม.ค. 2021 PoochaoAdmin 574
66 - ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 อังคาร, 05 ม.ค. 2021 kwang 251
67 - ผลการพิจารณาญัตติของความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมวิสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 เมื่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จันทร์, 04 ม.ค. 2021 kwang 150
68 - ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครนักเรียนโรงเรียนสิริเบญญาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 พุธ, 30 ธ.ค. 2020 kwang 332
69 - ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จันทร์, 28 ธ.ค. 2020 PoochaoAdmin 236
70 - ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 จำนวน 6 ตำแหน่ง จันทร์, 28 ธ.ค. 2020 PoochaoAdmin 378

หน้า 7 จาก 111