คุณกำลังอยู่ที่ :

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
81 - ประชาสัมพันธ์ โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ พฤหัสบดี, 04 ม.ค. 2018 Benz 362
82 - ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พฤหัสบดี, 04 ม.ค. 2018 Benz 727
83 - ประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กแห่งชาติ 2561 พุธ, 20 ธ.ค. 2017 Administrator 509
84 - ประชาสัมพันธ์ ของดการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 พุธ, 20 ธ.ค. 2017 Administrator 209
85 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา และผู้ช่วยครู พุธ, 20 ธ.ค. 2017 Administrator 601
86 - ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 จันทร์, 18 ธ.ค. 2017 Benz 178
87 - ประกาศ ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 4 จำนวน 1 เรื่อง พุธ, 13 ธ.ค. 2017 Benz 136
88 - ประชาสัมพันธ์ การนำส่งซากสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ มาเพื่อวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า จันทร์, 04 ธ.ค. 2017 Benz 194
89 - ประชาสัมพันธ์ เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อความสามัคคีปรองดอง ศุกร์, 01 ธ.ค. 2017 Benz 232
90 - ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 61 จำนวน 3 อัตรา จันทร์, 27 พ.ย. 2017 Benz 458

หน้า 9 จาก 72